Felhő alapú vállalatirányítási rendszer bevezetése a Geo Concept Kft-nél

Projekt azonosítószáma: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00497

Kedvezményezett neve: Geo Concept Energetikai Korlátolt Felelősségű
Társaság

Projekt címe: Felhő alapú vállalatirányítási rendszer bevezetése a Geo Concept Kft-nél

Támogatás összege: 6 083 600 Ft

Támogatás mértéke: 40%

Projekt leírása:
A projekt keretében a Eniac Computing Kft. által gyártott és forgalmazott OMF Starter cloud alapú vállalatirányítási rendszer került bevezetésre.
A rendszer az alábbi célterületeket fedi le:
– Vállalati CRM, értékesítési terület: az ügyfélnyilvántartó modul segíti az ügyfélkapcsolatok kezelését, nyilvántartja az ügyfelek és a partnerek valamennyi adatát, ezáltal segíti a különböző területek munkáját és pontos, átlátható ügyféltörténet szolgáltat.
– Humán erőforrásmenedzsment és bérszámfejtés: a rendszer alkalmas a távollétek számontartására, valamint a már nyilvántartott adatok feldolgozására és a szükséges kötelező jelentések és kimutatások készítésére.
– Beszerzési, logisztikai terület: a rendelések rögzítése előre definiált termékek és szolgáltatások hozzárendelésével történik. A szoftver lehetőséget nyújt a rendelések alapján történő szerződésgenerálására, valamint a rendelések teljesülésének figyelésére. A rendszer integráltsága biztosítja a rendelés állomány kimutatását a többi alrendszer adatait (pénzügy, teljesítés, iktatás) is figyelembe véve.
– Pénzügyi, számviteli terület: lehetőség nyílik forintban és devizában számlázni, a vevői kiegyenlítéseket kezelni, és riportokat készíteni. A Számlázás modul, minden más modulunkhoz hasonlóan folyamatosan követi a mindenkori törvényi előírásokat és jogszabályokat.
– Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow): A napi feladatok ütemezését, adott időponthoz való rendelését és határidejét követhetjük nyomon.
– Elektronikus iratkezelési megoldás: az iktató rendszer elektronikus formában tartja nyilván az összes beérkező és kimenő bizonylatot, tetszőleges dokumentumot.
– Online (elektronikus) fizetési megoldás: az e-Bank modul lehetővé teszi az utalások, pénzügyi teljesítések saját terminálon keresztüli rendezését.

A bevezetés során a rendszerhasználók oktatásban részesültek.
A projekt racionalizálta a Geo Concept Energetikai Kft. vállalatirányításhoz kapcsolódó folyamatait. Ezzel jelentős költségmegtakarítást, valamint árbevétel növekedést ért el a vállalkozás, amely hosszútávon egyértelműen javítja a hatékonyságát. A rendszer képessé teszi a céget további fejlesztések megvalósítására, ezzel egyidejűleg hozzájárulunk az elektronikus üzleti megoldások elterjedéséhez és ezáltal ügyfeleink versenyképességének növeléséhez. A válaszidőt csökkenti, hogy valamennyi információ egy gyors hozzáférésű közös rendszerben található, és hogy az információk rövidebb idő alatt kinyerhetők. A folyamatok nyomon követhetők és minden lépésben elektronikusan dokumentáltak.

Projekt befejezése: 2020. október 5.